Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Wprowadzenie

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników sklepu internetowego prowadzonego przez firmę Maria Szawczukiewicz, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników o sposobie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz ich prawach w związku z korzystaniem z usług analitycznych.

 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

2.1. Podczas korzystania ze sklepu internetowego, mogą być gromadzone i przetwarzane następujące dane osobowe użytkowników:

 • dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 • dane transakcyjne, takie jak informacje o zakupionych produktach, kwotach transakcji, daty zakupów,
 • dane demograficzne, takie jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania,
 • dane techniczne, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce i urządzeniu.

2.2. Dane osobowe są gromadzone w celu świadczenia usług sprzedażowych, realizacji zamówień, obsługi klienta oraz analizy statystycznej i marketingowej.

2.3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług logistycznych, agencje marketingowe, w celu umożliwienia świadczenia usług i realizacji zamówień.

 1. Analityka Facebooka

3.1. Sklep internetowy korzysta z narzędzi analitycznych oferowanych przez Facebooka, takich jak Facebook Pixel, w celu monitorowania działań użytkowników na stronie internetowej.

3.2. Facebook Pixel zbiera anonimowe informacje o użytkownikach, takie jak odwiedzone strony, przeglądane produkty, wykonane zakupy, które są wykorzystywane do optymalizacji reklam i kampanii marketingowych.

3.3. Użytkownicy mogą zablokować zbieranie danych przez Facebooka Pixel za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki lub dodatków do przeglądarki.

 1. Analityka Google

4.1. Sklep internetowy korzysta z narzędzi analitycznych oferowanych przez Google, takich jak Google Analytics, w celu zbierania i analizy danych dotyczących użytkowników i ich interakcji ze stroną internetową.

4.2. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniach użytkowników i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej.

4.3. Użytkownicy mogą zablokować zbieranie danych przez Google Analytics za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki lub dodatków do przeglądarki.

 1. Ochrona danych osobowych

5.1. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

5.2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnione osoby zatrudnione przez Sprzedawcę lub podmioty trzecie działające na jego zlecenie.

 1. Prawa użytkowników

6.1. Użytkownicy mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.2. Użytkownicy mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

6.3. Użytkownicy mają prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, jeśli jest to technicznie możliwe.

 1. Zgoda użytkownika

7.1. Korzystanie ze sklepu internetowego oraz wyrażenie zgody na korzystanie z usług analitycznych oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te będą obowiązywać od daty ich opublikowania na stronie sklepu internetowego.

8.2. Użytkownicy są zobowiązani do regularnego sprawdzania treści Polityki Prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

 1. Kontakt

9.1. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z firmą Maria Szawczukiewicz pod adresem: ul. Hetmańska 21, 81-412 Gdynia lub za pomocą adresu e-mail: kontakt@nazwafirmy.pl.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

10.2. Polityka Prywatności jest dostępna na stronie internetowej sklepu i może być pobrana i wydrukowana przez użytkowników.